ՖՈՐԱ ՊՐԵՄԻՈՒՄ

+374 10 617 000

Республика Армения, г. Ереван, ул. Ачаряна, д. 42

ARM
+374 10 617 000

F‑TYPE ՄՈԴԵԼԱՅԻՆ ՇԱՐՔ

Ցնցող դիզայն, հիանալի արտադրողականություն և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ: F‑TYPE-ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆԵՐ մեջ հեշտությամբ կարելի է ընտրել այնպիսի ավտոմեքենա, որը կառանձնանա անհրաժեշտ արտադրողականությամբ և կբավարարի ցանկացած կարիքներ հոգալու և ամենազանազան պայմաններում շահագործելու համար: